Vierde editie Nationaal Tuinbouwcongres

Nieuws Datum
18/10/2022
Wat kan wel ... Dit is de titel van het rapport van 5 oktober geschreven door Johan Remkes om Nederland uit de stikstofproblemen te halen. Deze titel had niet misstaan bij het nationale tuinbouw congres van 5 oktober, gehouden op de Floriade.

We hebben op het congres ervaren, dat ondanks de misère waar veel bedrijven zich door de energiecrisis in bevinden, het NL tuinbouwcluster met haar veerkracht en innovaties ook deze crisis zal overwinnen. Gedreven ondernemers, een goede interactie met de overheden en een prikkelend kennisnetwerk vormen een sterke mix voor oplossingen die we alleen niet hadden kunnen bedenken.

De topsector en het NL tuinbouwcluster zijn internationaal hoog aangeschreven, maar het vraagt wel bescherming, onderhoud en vernieuwing om dit te blijven. Bedrijven in het tuinbouwcluster moeten de ruimte blijven houden om te kunnen innoveren en een stevige pilaar te vormen in de beweging naar een gezondere samenleving. Bedrijven krijgen versnelling vanuit de internationale kansen en daar profiteert ook de Nederlandse en Europese samenleving van. Internationaal voorop blijven, vraagt om bescherming en onderhoud aan ons “eco-systeem”. Het Horticulture Tomorrow rapport dat is uitgereikt tijdens het congres, geeft daarvoor goede aanknopingspunten.

De afgelopen periode voeren we heel frequent met veel partijen uit het cluster intensief overleg over de energiecrisis aanpak. Daarbij zetten we in op samenwerking en het verzamelen van goede informatie uit de ketens om te zorgen dat ook in de kern gezonde bedrijven niet omvallen en in de energietransitie mee kunnen. Het kabinet bereidt met het MKB een steunpakket voor. De kans is groot dat er meer specifieke maatregelen nodig zijn om door deze lastige tijd te komen. Ik denk daarbij aan zaken op het terrein van arbeid, import en borgstellingen.

Ook hier is het credo……Wat kan wel?

Met deze links kunt u het rapport Horticulture Tomorrow en de presentaties van het congres downloaden. Hier vind u een sfeerimpressie.

Met dank aan Rutger Lommerse (Greenports NL)
Foto door Rolf van Koppen Fotografie.

Terug