Een kijkje in 2022 met Rian Verwoert

Nieuws Datum
28/01/2022
2022 is inmiddels enkele weken oud, wat gaat dit nieuwe jaar betekenen voor Greenport Gelderland? We blikken vooruit met voorzitter Rian Verwoert.

Export
“Het wordt een interessant jaar, vanuit verschillende perspectieven. Het is afwachten in hoeverre corona van invloed gaat zijn, maar het lijkt erop dat er weer diverse economieën open zullen gaan. Dit zal de afzet van tuinbouwproducten bevorderen.” Aan de andere kant noemt Verwoert de huidige politieke spanningen in Rusland, waardoor de export richting Oost Europa flink is teruggevallen.

Energie
Een andere actuele uitdaging wordt gevormd door de energiecrisis. De enorme prijsstijgingen van de afgelopen tijd hebben verstrekkende gevolgen voor met name de glastuinbouw, maar ook de paddenstoelen- en fruitteelt. Verwoert: “het is moeilijk te voorspellen hoe deze crisis zich verder zal ontwikkelen, maar het is duidelijk dat dit absoluut een weerslag zal hebben”.

Verkiezingen
2022 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Het is afwachten welke vertegenwoordigers vanuit de diverse gemeentes terug zullen keren, en welke nieuwe gezichten er zullen verschijnen. “Wisselingen van partijen in de gemeenteraden kunnen een voelbaar effect hebben op de lokale regelgeving. Standpunten omtrent bepaalde onderwerpen kunnen behoorlijk verschillen tussen partijen, denk bijvoorbeeld aan teelt-ondersteunende voorzieningen. De uitkomsten van de verkiezingen kunnen dan ook zeer bepalend zijn voor ons en onze ondernemers.”

Record
Tenslotte verwijst Verwoert naar het behaalde exportrecord van de Nederlandse agrarisch sector, dat voor het eerst boven de 100 miljard euro uitkomt. “Onze regio heeft hier zeker een significante bijdrage aan geleverd, daar ben ik trots op. Mijn verwachting is dat ook in 2022 deze lijn voortgezet zal worden.”

Terug