Energiebesparing door plantmonitoring op basis van fotosynthese

Project Locatie
Energiebesparing door plantmonitoring Greenbrothers in Zevenbergen

Het sturen op fotosynthese bij plantengroei is een uitdaging. De CropObserver is een sensor waarmee flinke stappen in de goede richting worden gezet. Het instrument is namelijk in staat om het fotosynthese-proces online te meten.

Deze techniek is beschikbaar voor een test in de praktijk. Daarom word in dit project een pilot gedaan met de sensor. De CropObserver wordt een jaar lang in de kas gehangen om een goed beeld van de mogelijkheden die deze techniek biedt te krijgen.

Ondiepe geothermie
Geothermie is een techniek waarmee warm grondwater wordt opgepompt. Het grondwater kan gebruikt worden om op duurzame manier kassen te verwarmen. In dit project wordt het potentieel om aardwarmte te winnen in Bommelerwaard en Neerijnen inzichtelijk gemaakt.

Een eerste project wordt bij augergine-teler Greenbrothers in Zevenbergen gerealiseerd met ondiepe geothermie in combinatie met warmtepompen. Deze ontwikkeling met grote belangstelling gevolgd vanwege de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Hoewel de kostprijs van ondiepe geothermie hoger is dan kasverwarming met WKK/ketel, is er in de Bommelerwaard mogelijk wel een (technisch) positief toekomstperspectief voor ondiepe geothermie. Met name de locatie is daarbij bepalend. Studies zijn tot op heden uitgevoerd op hoofdlijnen. Nader onderzoek is daarom nodig. In dit project wordt de potentie van van deze techniek voor het gebied verder verkend.

In aardlagen is veel warmte aanwezig. Hoe dieper men in de aarde boort hoe warmer, en dat geldt dus ook voor het grondwater. Ieder 100 meter onder de grond stijgt de temperatuur van het water met 3 graden. Op 2000-2500 meter diepte is het grondwater wel tussen de 80 en 100 graden Celsius. Als lokale warmtebron is dit een duurzaam alternatief. Bovendien wordtbij het oppompen van water nauwelijks CO2 of andere emissies uitgestoten. Boren op 2000-2500 meter diepte is echter lang niet voor elke ondergrond geschikt. Daarom biedt ondiepe geothermie op 500-1250 meter diepte meer mogelijkheden.

Om het warme water uit de grond op te pompen, worden twee putten geboord. Het warme water wordt opgepompt en via een warmtewisselaar wordt de warmte uit het water doorgegeven aan het warmtenet in de kas. Het afgekoelde water wordt terug gepompt de grond in, zodat de grondwaterdruk op peil blijft en het water weer opgewarmd wordt.

Met heating pipes klimaatneutraal
Maasland Champignons is een champignonbedrijf dat zich vanaf 1992 tot heden heeft ontwikkeld tot een vooruitstrevend en kwalitatief sterk teeltbedrijf. Maasland maakt gebruik van de modernste technieken, waaronder de toepassing van een warmte-/koudeopslag. De uitstoot van de broeikasgassen CO2 en NOx worden hierdoor aanzienlijk beperkt.

Het bedrijf voert talloze innovaties door om tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering te komen. Het stroomverbruik is al drastisch verminderd door zonnepanelen op bedrijfsgebouwen, zonnepanelen op de vrachtwagen voor de koelinstallatie, toepassing ledverlichting, slimme frequentieregelaars, warmtepompen. Maar het gasverbruik is nog een doorn in het oog. Dat kan en moet anders. Reductie moet mogelijk zijn door toepassing van heating pipes. Een systeem met heating pipes wat leidend wordt in de warmtevoorzeining en waarbij de HR gasgestookte ketel secundair bijspringt op momenten dat er geen licht is.

Heating pipes is een systeem met glazen buizen (max 1.50 m lang) met een kleine hoeveelheid vloeistof erin en een koperen buis. De vloeistof verandert in een gasfase bij licht. Ook bij bewolkt weer werkt het proces van vloeistof naar gasfase en weer omgekeerd. Als het langere tijd donker wordt (nachtperiode of mist) gaat de gas blijvend over in de vloeistofvorm. De koperen buizen komen met hun uiteinden in een waterbuis terecht die super geïsoleerd is. Deze koperen punten (opgewarmd tot wel 300 oC ) geven warmte af aan het langsstromende water.

Het geheel ligt als een frame op het dak van een kwekerij, bij voorkeur aan de zuidkant.
Maasland Champignons wil in samenwerking met de telers van het Paddenstoelenpact een testproject uitvoeren om paddenstoelen klimaatneutraler te telen in de regio.

Terug