Mogelijke thema’s

Energie is een van de belangrijke thema’s in het natuurinclusiever werken. In kassen, fruitkoelhuizen en de paddenstoelenteelt wordt energie gebruikt. Overstappen naar hernieuwbare energiebronnen en zelfs het inzetten van de kas als energiebron behoren tot de mogelijkheden.

Het gebruik van niet biologische bestrijdingsmiddelen wordt beperkt. Een oplossing is om ziekten en plagen te voorkomen. Voorkomen is beter dan bestrijden. Voorkomen kan door veroorzakers van ziekten en plagen veel eerder op te sporen, maar ook door planten weerbaarder te maken voor ziekten en plagen.

Kennisbijeenkomsten en bedrijfsplannen

Over deze thema’s organiseert Greenport Gelderland kennisbijeenkomsten voor glastuinbouw, fruitteelt, bomenteelt en paddenstoelenteelt waarbij ondernemers kennis kunnen nemen van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen hun productsoort.

 

Individueel bedrijfsadvies
Vervolgens kan elk bedrijf een onafhankelijk adviseur in de arm nemen om op individueel bedrijfsniveau te onderzoeken welke oplossing past bij het product dat zij telen of kweken. Samen met de adviseur worden de plannen vastgelegd in een bedrijfsplan waarin ook de technische en financiële haalbaarheid is vastgelegd. Bedrijven ontvangen 100% subsidie op de onderzoeks- ontwikkelkosten van dit bedrijfsplan met een maximum van € 1.500,- subsidie. Op deze wijze kunnen de komende jaren 120 bedrijven in de Gelderse tuinbouw ondersteund worden hun ontwikkeling in meer natuurinclusief werken

Informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Erik Kaemingk
talent@greenportgelderland
+31 (0)63 74 33 276

Cursus Weerbare teelt

Meld je aan voor deze cursus!

Dat het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen verder verschraalt is niets nieuws. Weerbaar telen is de basis van IPM (Integrated Pest Management) om met minimale inzet van correctiemiddelen een sterk gewas te telen. In een cursus van drie bijeenkomsten worden alle facetten belicht worden, zoals;
• Functioneren van een plant
• Rol mineralen & bemesting
• Bodemleven & rol biostimulanten
• Stress & plantgezondheid
• Klimaat
• Strategie van de teler

 

Maximaal 20 deelnemers.
Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met René Corsten: 06-53374539.

 

Dit aanbod is mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland.

Doelgroep:
Telers, teeltmanagers, adviseurs uit cq werkzaam in Gelderland

 

Docenten:
Mark van der Werf met ondersteuning van Rene Corsten

 

Cursusdata van 14.00-17.00 uur:
22 september
6 oktober
3 november

 

Aanmelden:
Stuur een mail met uw contactgegevens naar talent@greenportgelderland

 

Kosten:
De Cursus is gratis toegankelijk. Bij afwezigheid van deelnemers kunnen voorbereidingskosten in rekening worden gebracht.

 

Vervolg: 
Voor de deelnemers die op hun bedrijf verder willen met de toepassing van de principes van Weerbaar Telen is een subsidie beschikbaar (maximale subsidie € 1.500,- per bedrijf).

Kennis-sessies Energiebesparing

Meld je aan voor deze cursus!

De ontwikkelingen op de energiemarkt houdt iedere ondernemer in de Glastuinbouw bezig. Daarom worden een aantal kennis-sessies aangeboden waarin de laatste ontwikkelingen op het vlak van energiebesparing worden belicht:

• Ontvochtiging
• Led & elektrificatie
• Warmte oogsten & Opslag in de bodem

 

Op basis van de behoefte van deelnemers kunnen ook andere onderwerpen in het programma worden opgenomen.

 

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: René Corsten 06-53374539

 

Dit aanbod is mogelijk gemaakt door provincie Gelderland

Doelgroep:
Telers, teeltmanagers, adviseurs uit cq werkzaam in Gelderland

 

Docenten:
In elke sessie zal een combinatie van sprekers de technische onderbouwing als praktische toepassing belichten.

 

Cursusdata van 14.00-17.00 uur:
15 september Ontvochtiging
13 oktober Led & elektrificatie
17 november Warmte oogsten & Opslag in de bodem

 

Aanmelden:
Stuur een mail met uw contactgegevens naar: talent@greenportgelderland
Aanmelding per module is mogelijk. Vermeld duidelijk aan welke sessie (s) u wilt deelnemen!

 

Kosten:
De sessies is gratis toegankelijk. Deze wordt gefinancierd vanuit Kas als Energiebron.

 

Vervolg:
Voor de ondernemers die op hun bedrijf verder willen met Energiebesparing is een subsidie beschikbaar voor begeleiding (maximale subsidie € 1.500,- per bedrijf).