Meer rendement met goed opgeleide vakmensen

Tuinbouwbedrijven die dat willen kunnen via Greenport Gelderland ondersteuning krijgen voor opleiden van zowel de ondernemer zelf als ieder ander die werkt op het bedrijf. Die ondersteuning begint met het maken van een afspraak met een scholingsadviseur. Samen met de adviseur maakt de ondernemer een bedrijfsopleidingsplan. In dat plan schetst de ondernemer de toekomst van het bedrijf. Op basis van dat toekomstperspectief helpt de scholingsadviseur de opleidingsnoodzaak in kaart te brengen.

Opleiden hoeft niet altijd geld te kosten. Een inwerkprogramma of het bezoeken van een studieclub of beurs is ook een investering in opleiden. Het gaat er bij een bedrijfsopleidingsplan om dat iedereen op het bedrijf de vaardigheden krijgt die nodig zijn om een sterk bedrijf te worden. Soms is een cursus of opleiding wel nodig. In dat geval kunnen maximaal 50% van de kosten via Greenport Gelderland vergoed worden. Provincie Gelderland heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Gelderland biedt hulp om sterk uit de crisis te komen

Gelderland biedt hulp om sterk uit de crisis te komen
Veel bedrijven in de tuinbouw hebben te maken met de gevolgen van de corona-crisis. Deze gevolgen kunnen verschillend van aard zijn. Dit kan variëren van ’hoe kom ik de komende maanden door’ tot ’hoe richt ik mijn bedrijf zo in dat ik er sterker uitkom’.

 

Provincie Gelderland wil bedrijven ondersteunen en stelt voor bedrijven in de tuinbouwsector geld beschikbaar om met een adviseur/coach te kunnen sparren over hun situatie en om een plan van aanpak op te stellen.

 

Wat wordt vergoed?
Provincie Gelderland vergoedt 75% van de kosten van de coaching; het traject mag maximaal á‚€2.000,- kosten waarvan á‚€1.500,- subsidie gegeven kan worden.

Waarom investeren in opleiden?

Investeren in vakmanschap is belangrijk. Elk bedrijf heeft baat bij vakmensen. Vakmensen hebben inzicht in het werk dat ze doen, verstand van de producten waarmee ze werken en zijn kritisch op kwaliteit. Op alle niveaus in het bedrijf is vakmanschap nodig.

Een ondernemer die zijn vak verstaat weet hoe hij zijn bedrijf moet leiden in alle aspecten van het ondernemerschap. Hij kan hiervoor een masterclass volgen, individuele coaching aanvragen, of een MBO 4 of HBO Opleiding gaan volgen.

Een bedrijfsleider kan leren hoe logistieke processen efficiënter georganiseerd kunnen worden. Of hoe je mensen kunt motiveren om optimaal te presteren op het werk.

Degene die de administratie verzorgt kan met meer inzicht een hoger rendement uit de cijfers halen.

De verkoper kan nieuwe vermarktingsmethodes leren of betere relaties met de klanten aan te gaan.

Teeltmedewerkers kunnen door meer inzicht in de teelt efficiënter werken en foutuitval voorkomen doordat ze inzicht hebben in de teelt en verwerking.

Bedrijven met louter vakmensen leveren conform de eigen doelstellingen en plannen en laten zich niet verrassen omdat iemand niet op zijn taak berekend was.Vakmensen worden niet alleen op school gemaakt. In de praktijk blijkt dat intern meelopen, coaching, vakbladen lezen, leren van je eigen fouten ook bijdragen aan goed vakmanschap.

Uw scholingsadviseur

Elke sector heeft zijn eigen scholingsadviseur. Deze scholingsadviseur begeleidt u en uw bedrijf bij het opstellen van uw bedrijfsopleidingstraject. De scholingsadviseur heeft kennis van alle relevante opleiders, weet wat er nodig is voor een bedrijfsopleidingstraject, weet waar subsidie te halen valt en kan u goed adviseren bij het kiezen van passende opleidingsactiviteiten.

Bomen en Vaste Planten
Mariëlle Mulder, scholingsadviseur Talentboom is bereikbaar via m.mulder@talentboom.nl, 0657643458
Robert Soesman, Scholingsadviseur Talentboom is bereikbaar via r.soesman@talentboom.nl, 0630108049

Glastuinbouw
Mara Juckers, scholingsadviseur Kasgroeit is bereikbaar via m.juckers@kasgroeit.nl, 06-30108261
Anneke Postma, scholingsadviseur Kasgroeit is bereikbaar via a.postma@kasgroeit.nl, 06-30108236

Fruit
Karin Rommens, scholingsconsulent Fruit is te vinden op nfofruit.nl

U kunt ook contact opnemen met de themaregisseur Human Capital van Greenport Gelderland, Erik Kaemingk. Zijn contactgegevens zijn erik@kaemingk.org of 0637433276. Hij is ook uw contactpersoon voor algemene vragen over bedrijfsopleidingstrajecten en/of als u niet weet tot welke sector uw bedrijf behoort.