Terugblik: Spuitdrift vermindering door fruitvlieggaas

Nieuws Datum
Terugblikken op: 08/07/2021
In deze nieuwe rubriek ‘Terugblikken op..’ praten we samen met ondernemers over afgeronde projecten medegefinancierd vanuit het Greenport Gelderland Innovatiefonds.

We trappen af met het project over spuitdriftvermindering door suzuki-fruitvlieggaas. Jaco van Bruchem (NFO), destijds begeleider van dit project, gaat in gesprek met kersenteler Gerrit van den Berg.

Emissiereductie door suzuki-fruitvlieggaas en regenkap, een hele mond vol. Het is de naam van een onderzoeksproject dat uitgevoerd is in 2019. In dit project is bepaald in welke mate de spuitdrift van gewasbeschermingsmiddelen verlaagd kan worden als er gebruik wordt gemaakt van suzuki-fruitvlieggaas en de combinatie suzuki-fruitvlieggaas en regenkappen. Emissie van gewasbeschermingsmiddelen verminderen is van groot belang voor de fruitteelt en speelt een belangrijke rol bij de invulling van beleid en regelgeving in Nederland. Door de bepaling van de spuitdriftreductie van suzuki-fruitvlieggaas met en zonder regenkappen en driftarme spuittechniek in dit onderzoek zijn deze combinaties in 2020 opgenomen in de lijst met drift reducerende technieken (DRT). Hierdoor ontvangen ondernemers nu de waardering voor de spuitdriftreductie die ze met suzuki-fruitvlieggaas realiseren.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Wageningen Universiteit (WUR) in opdracht van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) in samenwerking met Fruitpact en met medefinanciering van de Provincie Gelderland. Jaco van Bruchem (NFO), begeleider van dit project, gaat in gesprek over dit onderzoek met kersenteler Gerrit van den Berg. Gerrit: De lagere inzet van gewasbeschermingsmiddelen is wat mij betreft de grootste winst van dit project.”

Jaco: “Gerrit, jij en je broer hebben jullie boomgaard in Echteld ter beschikking gesteld aan de WUR voor dit onderzoek. Als ondernemers de emissie verlagen vindt de NFO het belangrijk dat het ook gewaardeerd wordt in de wet- en regelgeving. Inspanningen moeten volgens ons erkend worden. Waarom werkte jij gelijk mee aan dit onderzoeksproject?”

Gerrit: “Als kersenteler heb ik belang bij zo min mogelijk middelen spuiten, ook omdat het erg duur is. De suzuki-fruitvlieg is op dit mijn grootste vijand. Toen ik werd gebeld door jou leek het mij prima om mee te werken aan een onderzoek dat misschien leidt tot minder spuiten. Het dus ook eigen belang.”

Jaco: “De experimenten werden op 20 september, 23 oktober en 31 oktober 2019 uitgevoerd. Hoe kijk je terug op deze dagen?”

Gerrit: “Ik heb het gezien van een afstand, maar heb de WUR verder hun gang laten gaan. Het was mijn taak om de boomgaard vooraf proef klaar te maken. Ik moest daarvoor de kappen dicht maken, de netten ophangen en zorgen dat er tussen de sloot en de eerste rij bomen voldoende ruimte was zodat er gereden kon worden. Dit vond ik overigens prima om te doen, het onderzoek is voor mij ook van groot belang.”

Jaco: “Welke manier maak jij nu gebruik van het suzuki-fruitvlieggaas en wat is voor jou als kersenteler de grootste winst uit dit onderzoek?”

Gerrit: “Bij de meeste percelen pas ik het gaas toe. Als je het perceel eenmaal dicht hebt, beschermt het je tegen nieuwe vliegen. Na de eerste bespuiting ben je direct al minder vatbaar voor de suzuki-fruitvlieg. Een heel groot voordeel nu is dat we langer wachten met de volgende bespuiting. Zonder de netten of met hagelnetten moet je om de 7 dagen spuiten. Met deze netten kun je misschien wel om de 10 dagen spuiten. Zelf experimenteer ik de aankomende tijd hier ook mee. Misschien blijkt volgend jaar wel dat het spuiten prima kan om de 12 dagen. Het zou nog mooier zijn als we na de eerste bespuiting maar 1 keer hoeven te spuiten. Dan houd je echt geld in je zak. Dat is overigens voor mij niet het belangrijkst. De lagere inzet van gewasbeschermingsmiddelen is wat mij betreft de grootste winst van dit project.”

Jaco: “Ik raad telers het suzuki-fruitvlieggaas aan omdat je met dit gaas het insect tegenhoudt en je dus minder hoeft te spuiten. Vervolgens kan je ook alle middelen die je toepast met minder geavanceerde spuittechnieken toepassen. Raad jij andere ondernemers aan om hier gebruik van te maken?

Gerrit: “Ja, aanraden doe ik zeker. Inmiddels is iedere kersenteler op de hoogte en wordt het gaas ook veel gebruikt. De investering die je moet doen kan telers nog tegen houden. Dit is voor mij ook de reden dat ik niet in één keer alle percelen aanpas, maar elk jaar een stuk perceel uitbereid.”

Jaco: “De investering kan telers zeker tegen houden. Daarom is op aanvraag van de NFO investeringen in suzuki-fruitvlieggaas opgenomen in de fiscale investeringsregelingen MIA en Vamil. “Zou je in de toekomst weer meewerken aan zo’n onderzoekproject?”

Gerrit: “Ja, we zijn met dit onderzoeksproject een hoop wijzer geworden!”

Jaco: “Investeringen in nieuwe mogelijkheden om plagen te bestrijden en tegelijk de kersenteelt te verduurzamen zijn nodig. Dit project is met name voor Gelderland belangrijk omdat de helft van de Nederlandse zoete kersen in Gelderland geteeld wordt. Gerrit, nogmaals bedankt voor het beschikbaar stellen van de kersenboomgaard, de ruimte eromheen en andere faciliteiten, de realisatie van de constructies in het veld en de hand en span diensten tijdens de driftmetingen!”

Meer weten over dit succesvolle project?
Neem contact op Jaco van Bruchem via jvbruchem@nfofruit.nl.

Terug