De tuinbouw wordt nog natuurinclusiever

Nieuws Datum
19/07/2022
Tuinbouwbedrijven staan voor grote uitdagingen. Energiekosten rijzen de pan uit en de markt vraagt steeds meer om groenten, fruit en bloemen die zijn geteelt zonder de natuur te belasten. De afgelopen jaren hebben tuinbouwbedrijven grote stappen gemaakt in het steeds duurzamer telen.

Greenport Gelderland heeft met steun van de provincie Gelderland een programma opgezet waarin bedrijven op individuele basis door een onafhankelijk adviseur geholpen kunnen worden bij het steeds natuurinclusiever maken van hun bedrijfsvoering.

Energie is een van de belangrijke thema’s in het natuurinclusiever werken. In kassen, fruitkoelhuizen en de paddenstoelenteelt wordt energie gebruikt. Overstappen naar hernieuwbare energiebronnen en zelfs het inzetten van de kas als energiebron behoren tot de mogelijkheden.

Het gebruik van niet biologische bestrijdingsmiddelen wordt beperkt. Een oplossing is om ziekten en plagen te voorkomen. Voorkomen is beter dan bestrijden. Voorkomen kan door veroorzakers van ziekten en plagen veel eerder op te sporen, maar ook door planten weerbaarder te maken voor ziekten en plagen.

Over deze thema’s zal Greenport Gelderland kennisbijeenkomsten organiseren voor glastuinbouw, fruitteelt, bomenteelt en paddenstoelenteelt waarbij ondernemers kennis kunnen nemen van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen hun productsoort.

Vervolgens kan elk bedrijf een onafhankelijk adviseur in de arm nemen om op individueel bedrijfsniveau te onderzoeken welke oplossing past bij het product dat zij telen of kweken. Samen met de adviseur worden de plannen vastgelegd in een bedrijfsplan waarin ook de technische en financiële haalbaarheid is vastgelegd. Bedrijven ontvangen 50% subsidie op de onderzoeks- ontwikkelkosten van dit bedrijfsplan met een maximum van € 1.500,- subsidie. Op deze wijze kunnen de komende jaren 120 bedrijven in de Gelderse tuinbouw ondersteund worden hun ontwikkeling in meer natuurinclusief werken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Kaemingk, via talent@greenportgelderland.nl.

Terug