2 maart debatavond Gelderse Tuinbouw

Agenda Datum
13/02/2023
Half maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. In aanloop naar deze verkiezingen organiseren Greenport Gelderland, LTO en Glastuinbouw Nederland een debatavond met veel politieke partijen in het Gelderse tuinbouwgebied.

Voor de land- en tuinbouw worden het belangrijke verkiezingen gezien de actuele thema’s die spelen op het platteland. Als Plantaardige sector biedt de Tuinbouw (glastuinbouw, fruit, laanbomen, paddenstoelen) veel kansen naar de toekomst toe. Zien de verschillende politieke partijen dat ook en krijgt het tuinbouwcluster in Gelderland voldoende steun om verder en blijvend aan die toekomst te werken?  Kom voor antwoorden op deze vragen dan naar de tuinbouw debatavond op donderdagavond 2 maart 2023 om 19.30 uur naar het Laanboomhuis in Opheusden en praat mee. Het debat is van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Het debat wordt geleid door Erik van der Pol, ook bekend als presentator van Omroep Gelderland. Aansluitend gelegenheid voor ontmoeting en nabeschouwing.

Actuele thema’s

Tijdens de debatavond komen verschillende actuele thema’s aan de orde. De aanwezige politieke partijen krijgen stellingen voorgelegd. Deze stellingen worden toegelicht door jonge ondernemers vanuit de verschillende tuinbouwsectoren, ieder vanuit de eigen achtergrond. Nadat de partijen hierover met elkaar in debat zijn gegaan, krijgt ook het publiek de mogelijkheid zich interactief uit te spreken en vragen te stellen. Zo krijgen zowel de politici als de aanwezigen de mogelijkheid om de dialoog aan te gaan!

De organiserende partijen maken zich sterk voor een toekomstbestendige tuinbouw in verbinding met de samenleving, waarbij de sector een bijdrage levert aan maatschappelijke opgaven en een brede welvaart op het platteland. Ingepast in een goed ontwikkeld en leefbaar buitengebied, met een mooi landschap en ruimte voor de natuur, onmisbaar voor een gezonde leefomgeving. De netwerkorganisatie Greenport Gelderland is hierbij de verbindende schakel tussen publieke en private organisaties. Er is in gezamenlijkheid al veel bereikt, maar het bouwen aan een bloeiend Gelders tuinbouwcluster is nog niet klaar en zal de komende jaren nog een versnelling vragen gezien alle klimatologische-, economische en maatschappelijke ontwikkelingen!

De ruimte in de zaal is beperkt, meld je hieronder snel aan!

 

Terug